ardınca

ardınca
z. Dalınca, arxasınca, izincə; izləyərək, təqib edərək. Ardınca getmək. Bir-birinin ardınca gəlmək. Günlər, həftələr, aylar bir-birinin ardınca gəlib keçir. – Hər qandə şam olursə, ardıncə sübhdəmdir. Nəs.. Xurşidi-mey ardınca səni hər gecə ta sübh; Ey mah, nə layiqdi ki, səyyarə desinlər. S. Ə. Ş.. Əcnəbi müsafir Bakının məşəqqətli ruzgarına adət etmədiyindən tozun qorxusundan gözlərini yumub, Məşədi Əsgərin ardınca ahəstə-ahəstə gedirdi. S. M. Q..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ardınca — zf. Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider — çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mütəaqibən — ə. ardınca, arxasınca, izi ilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tərdif — ə. ardınca getmə, təqib etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • keynice — ardınca, arkasınca …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • təqib — is. <ər.> 1. İzinə düşmə, ardınca getmə, addımbaaddım dalına düşmə, izləmə. Maral başını aşağı salıb ağac gövdəsinə söykənmiş, elə bil məruz qaldığı təqiblərdən yorulub indi dərin fikrə getmişdi. Ə. M.. 2. məc. Narahat etmə, əziyyət vermə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qatar — 1. is. 1. Bir birinin ardınca sıralanmış heyvanlar düzümü; qafilə, karvan. Durna qatarı. Dəvə qatarı. – Təsbeh kimi qatarınız düzərsiz; Havalanıb ərş üzündə süzərsiz. M. V. V.. Qanad çalıb göylərdə süzür durna qatarı. M. S.. // Ümumiyyətlə, bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • evre — is. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ardıcıl — 1. sif. Müəyyən bir fikri, məsləki təqib edərək, dönmədən onun ardınca gedən. Ardıcıl inqilabçılar. Ardıcıl materialistlər. Ardıcıl inqilabi xətt yeritmək. // İs. mənasında. Nəiminin ardıcılları. 2. zərf Arası kəsilmədən, bir birinin ardınca,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ardıcıllıq — is. 1. Müəyyən bir fikri, məsləki dönmədən təqib etmə, axıra qədər onun ardınca getmə. Fikirdə ardıcıllıq. 2. Bir birinin ardınca gəlmə, arası kəsilmədən davam etmə. Hadisələrin ardıcıllığı. – Səhər gimnastikasında fiziki hərəkətlərin ardıcıllığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”